• کلینیک ساختمان پردیس پلتفرم تخصصی رپورتاژآگهی تولیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان ایران
author تلفن پذیرش خدمات: 60 - 09101797990
  • توضیحات
  • آدرس

توضیحات

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی

مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند بطور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند.
ناگفته نماند که شرکای ملک مشاعی می توانند هر زمان که بخواهند ملک مشاع را تقسیم نمایند. یعنی اینکه با توافق یکدیگر، ملک را به قسمت هایی تقسیم کنند و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکا جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد.

اسباب اشاعه و مالکیت مشاع

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
سبب اشاعه بمعنای این است که مشخص شود که شراکت در مال مشاع چگونه ایجاد میشود و چطور مالکیت یک ملک بصورت مشاعی می شود.
اسباب اشاعه عبارتند از:

ارث

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
همانطور که می دانید اموال افراد بعد از فوت شان بصورت قهری به وراث آنان منتقل می گردد. این انتقال بصورت غیر ارادی می باشد. اگر تعداد وراث بیش از یک نفر باشد، مالکیت دو نفر بر ما ترک (ارثیه) از نوع مالکیت مشاعی می باشد که تابع مقررات خاص خود بوده و شرکا در همه اموال موضوع ارث شریک هستند یعنی مالکیت آنان بصورت اشاعه است بطور مثال املاکی که از فرد متوفی به جا مانده است، بین همه ورثه بصورت مشاعی و مشترک است و هیچکس در ارث بر دیگری اولویت ندارد حتی اگر سهم او از ارث بیشتر از دیگران باشد.

قرارداد

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
قرارداد یکی دیگر از اسباب اشاعه است. مثلا زمانی که دو نفر ملکی را اجاره می نمایند، هر دوی آنها مالک مشاعی منافع عین مستاجره می شوند و یا اینکه بطور مثال اگر دو نفر بصورت مشترک ملکی را خریداری نمایند نیز هر دو خریدار مالک مشاعی ملک می شوند.

مزج

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
مزج بمعنای مخلوط شدن دو مال می باشد. اگر دو مال بصورتی با یکدیگر مخلوط شوند که نتوان آن دو را از یکدیگر جدا نمود، حالت اشاعه یا مالکیت مشاع بوجود می آید بطور مثال اگر دو نفر اموال خود را در مکانی انبار نمایند بطوری که با توجه به شرایط نتوان آن اموال را از هم تشخیص داد این نوع سبب اشاعه برخلاف دو مورد فوق الذکر، فقط در مورد اموال منقول و اشیاء اتفاق می افتد و در مورد املاک مصداقی ندارد.

مستندات قانونی

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
صورتجلسه نشست قضائی استان لرستان/ شهر خرم آباد مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
آیا احد از شرکای مال مشاع منقول می تواند با طرح دعوا، بقیه شرکا را به فروش مال مشاع ملزم کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد ۵۹۱ و ۵۹۵ قانون مدنی و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و ملاک مواد ۱ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، فروش آن را درخواست نماید. در نتیجه اتفاق‌نظر مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
با عنایت به مقررات جاری در قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد مال غیرمنقول و قاعده تسلیط، در ابتدای امر نمی‌توان شریک دیگر را ملزم به فروش کرد، اما با عنایت به وحدت ملاک از ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجه به مواد ۳۱۴، ۳۱۷ و ۳۲۶ قانون امور حسبی که مقررات راجع به تقسیم ترکه را در مورد تقسیم سایر امورات نیز جاری دانسته است و همچنین با حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط هر شریک مالی می تواند با تقدیم دادخواست تقسیم و اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال، شریک دیگر را ملزم به فروش نماید.
در این خصوص عده ای اعتقاد دارند که باید ابتدا با تقدیم دادخواست تقسیم موضوع غیرقابل تقسیم بودن مال مشاع منقول را به یکی از ملاک‌های تقسیم (تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و تقسیم به افراز) اثبات کند و سپس به استناد این موضوع درخواست فروش را از دادگاه مطرح نماید. عده ای دیگر معتقدند همان‌گونه که در رد دعوایی مثل تنفیذ معامله عادی و الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خواسته خود را به موجب دادخواست واحدی مطرح می‌کند و همان‌گونه که رویه عملی از گذشته تاکنون این بوده که می توان ضمن دادخواست تقسیم، درخواست فروش را در صورت غیرقابل تقسیم بودن مطرح کرد، نیاز به دو دادخواست جداگانه نخواهد بود.

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۱۳۷ شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۳۱۳۷ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
نظر به اینکه هر شریک مال مشاع د ر کلیه اجزاء مال مشاع به نسبت سهم خود دارای مالکیت مشاعی است و توجهاً به اینکه با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ و ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سایر شرکاء مال مشاع می‌باشد، و در صورت عدم رضایت سایر شرکاء موجب ضمان وی می‌باشد، لذا دعوای الزام به تحویل یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی علیه سایر شرکاء مشاعی، غیر قابل استماع بوده و ردّ می‌گردد.

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی
موسسه ی حقوقی عدالت کهن اهورا با توجه به مطالب فوق الذکر، تمام آیتم های لازم برای استخدام یک وکیل خوب را دارا است و مهم ترین ویژگی موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا روی آوردن به تخصص گرایی هر وکیل است که وکلا برای ادامه فعالیت موظفند که صرفا در دو یا سه زمینه تخصصی خود فعالیت داشته باشند تا شما با آسودگی خاطر بتوانید مشکلات حقوقی خود را به وکلای این موسسه بسپارید.
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین ، از طریق پنجره واتساپ درج شده در صفحه سوالات خود رامطرح کنید . کارشناسان موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل حقوقی شما را پاسخ دهند .

وکیل مالیات بر ارث تهران

قانون به اجرا گذاشتن مهریه

موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا / وکیل پایه یک دادگستری ملکی – حقوقی – کیفری

وکیل دادگستری

رپورتاژهای منتشرشده

مال مشاع چیست؟ – اسباب اشاعه و مالکیت مشاع – معنی مزج – وکیل و مشاورحقوقی ملکی

[elfsight_whatsapp_chat id=”4″]

آدرس

  • شهر: پردیس, تهران, فلکه اول صادقیه
  • استان / کشور: تهران, تهران پردیس, تهران منطقه5
  • شهرستان: آریاشهر, پردیس
  • کشور: ایران

اطلاعات تماس

مدیریت
مدیریت
0217627400509101797990

Enquire about this property

نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید

ملک قبلی

مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر

ملک بعدی

طراحی و ساخت ویلا، مدرن یا کلاسیک؟