• کلینیک ساختمان پردیس جامع ترین مرجع اینترنتی خدمات طراحی ، مهندسی ، فروش ملزومات ، اجرا و پیمانکاری از زمان خرید زمین و دریافت جوازساخت تا اتمام عملیات اجرائی ساختمان و رپورتاژآگهی
author پشتیبانی و خدمات :09101797990
  • توضیحات
  • آدرس

توضیحات

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا

مشاوره دعاوی خانوادگی - مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری - وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس - موسسه عدالت کهن اهورامشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دعاوی خانواده را که در صلاحیت دادگاه خانواده است را تعیین کرده است. بر اساس این ماده ، دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر هستند :
نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ؛ نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح ؛ شروط ضمن عقد نکاح ؛ ازدواج مجدد ؛ جهیزیه ؛ مهریه ؛ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ؛ تمکین و نشوز ؛ طلاق ، رجوع از طلاق ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛ حضانت و ملاقات طفل ؛ نسب ؛ رشد ، حجر و رفع آن ؛ ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ؛ نفقه اقارب ؛ امور راجع به غایب مفقود الاثر ؛ سرپرستی کودکان بی سرپرست ؛ اهدای جنین و تغییر جنسیت .

مهم ترین دعاوی خانواده که می توان از وکیل خانواده استفاده کرد؟

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۱-طلاق توافقی : یکی از مهم ترین و پر تکرار ترین دعاوی خانواده طلاق توافقی است. طلاق توافقی، به طلاقی گفته می شود که زوجین باید در مورد همه حقوق مالی و غیر مالی ناشی از نکاح مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه و اجرت‌المثل و … به توافق برسند تا بتوانند روند طلاق توافقی را به راحتی طی نمایند.
در طلاق توافقی دادگاه هر توافقی در این موارد را در حکمی که صادر می‌کند درنظر می‌گیرد و آن را در گواهی عدم امکان سازش که یکی از مهم‌ترین مدارک برای طلاق توافقی است، ذکر می‌کند. زوجین باید در حخصوص نحوه توافقات خود از مشاوره وکیل خانواده استفاده کنند زیرا توافقات اشخاص در طلاق توافقی خیلی مهم است.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۲-طلاق از طرف زن : مطابق مقررات قانون مدنی و مقررات فقهی، حق طلاق با شوهرمی باشد و شوهر می تواند با پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه مانند مهریه، اجرت المثل زن در زندگی مشترک و شرط نصف دارایی و نفقه ایام عده نسبت به طلاق اقدام نماید.
اما در طلاق به درخواست زوجه، زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. بدون شک سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دادگاه خانواده، درخواست طلاق از طرف زن می باشد. زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مانند اثبات عسر و حرج زن به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اعتیاد مضر شوهر، نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه، بچه دار نشدن زوج، ترک زندگی توسط زوج، ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول و غیره

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۳-طلاق به درخواست مرد : مطابق مقررات کشور ما حق طلاق با مرد می باشد و مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و پرداخت کلیه حقوق مالی زن را طلاق دهد و نیازی به داشتن هیچ گونه دلیل نیست.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۴-مهریه : برای مطالبه مهریه در مرحله اول باید به دفتر ازدواجی است که عقد آنجا ثبت رسمی شده است مراجعه و درخواست صدور اجراییه کرد. در مرحله بعدی پس از صدور اجراییه باید به اداره ثبت اسناد و املاک ( اداره اجرای پنجم مهریه) مراجعه و تقاضای ممنوع الخروجی زوج و توقیف اموال را خواست. در خصوص پرونده مهریه باید از وکیل خانواده مشاوره بگیرید تا به یک نتیجه مطلوب برسید.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۵-اجرت المثل ایام زوجیت : مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
شرایط مطالبه اجرت المثل زن در زندگی مشترک این است که اولا زن باید ثابت کند که در منزل کارهایی را انجام داده که وظیفه او نبوده است ثانیا به دستور شوهر اقدام به این کارها می کرده است و ثالثا قصد اینکه به صورت رایگان باشد نداشته است. به تعبیر حقوقی تبرعی نبوده یعنی رایگان نبوده است.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۶-حضانت فرزند : وظیفه حضانت فرزند بر عهده والدین است. حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. مطابق قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را بر عهده مادر و بعد از آن را به عهده پدرمی باشد.
حضانت فرزند دختر بعد از هفت سالگی تا ۹ سالگی با پدر و حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر است و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کنند.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
۷- تمکین : تمکین دربه معنی اطاعت کردن زن از شوهر در انجام وظایف زناشویی و سکونت و ماندن در منزل مشترک و حسن رفتار می باشد. اگر زن از شوهر خود تمکین نکند مطابق قانون ضمانت اجرا هایی درنظر گرفته شده است که شامل عدم استحقاق نفقه، اجازه ازدواج مجدد به مرد ، محروم شدن زن از نصف دارایی مندرج در سند ازدواج و طرح دعوای الزام به تمکین می باشد.


موسسه ی حقوقی عدالت کهن اهورا با توجه به مطالب فوق الذکر، تمام آیتم های لازم برای استخدام یک وکیل خوب را دارا است و مهم ترین ویژگی موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا روی آوردن به تخصص گرایی هر وکیل است که وکلا برای ادامه فعالیت موظفند که صرفا در دو یا سه زمینه تخصصی خود فعالیت داشته باشند تا شما با آسودگی خاطر بتوانید مشکلات حقوقی خود را به وکلای این موسسه بسپارید.

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین ، از طریق پنجره واتساپ درج شده در صفحه سوالات خود رامطرح کنید . کارشناسان موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل حقوقی شما را پاسخ دهند .

مشاوره دعاوی خانوادگی – مشاوره حقوقی طلاق در تهران بزرگراه ستاری – وکیل پایه یک دادگستری طلاق در پردیس – موسسه عدالت کهن اهورا
شرایط و مراحل به اجرا گذاشتن مهریه با قانون مهریه جدید و همه چیز در مورد آن

دفتر خدمات الکترونیک قضایی فلکه اول صادقیه

آدرس

  • شهر: پردیس, تهران, فلکه اول صادقیه
  • استان / کشور: بلوارفردوس شرق, تهران, تهران پردیس, تهران منطقه5, موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا
  • شهرستان: 02144027652, آریاشهر, پردیس, وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران
  • کشور: ایران

نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید

ملک قبلی

شرایط و مراحل به اجرا گذاشتن مهریه با قانون مهریه جدید و همه چیز در مورد آن

ملک بعدی

مراحل اجرا گذاشتن مهریه از اجرای ثبت