• کلینیک ساختمان پردیس جامع ترین مرجع اینترنتی خدمات طراحی ، مهندسی ، فروش ملزومات ، اجرا و پیمانکاری از زمان خرید زمین و دریافت جوازساخت تا اتمام عملیات اجرائی ساختمان و رپورتاژآگهی
author پشتیبانی و خدمات :09101797990
  • توضیحات
  • آدرس

توضیحات

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران - هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند - وکیل پایه یک دادگستری پردیس
در مواردی پیش می آید که شخصی ملکی را خریداری نموده و در قرارداد (قولنامه) توافق نموده شده است که در تاریخ معینی فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند ملک را به نام خریدار تنظیم نماید ولیکن فروشنده در تاریخ تعیین شده در دفترخانه حضور پیدا نمی کند و این عدم حضور معمولاً به دلیل اختلاف حساب، افزایش قیمت ملک پس از قرارداد و قولنامه و … می باشد که در این صورت خریدار برای این که بتواند از مزایای قانونی تنظیم سند به نام خود استفاده کند ناچار است با مراجعه به دادگاه و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای تنظیم کند و با مطرح کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای به خواسته خود برسد.

شرایط و مراحل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
1) برای تشکیل پرونده همراه داشتن مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.
2) حضور مالک (خریدار ملک قولنامه ای) یا وکیل وی ضروری است.
3)خواهان پرونده الزاماً باید ثبت نام ثنا را در سامانه ثبت نام الکترونیکی انجام دهد و این کار در دفتر خدمات قضایی صورت می گیرد.
4) اصل مبایعه نامه ملک می بایست ارائه تا کپی آن برابر با اصل شده و پیوست پرونده شود. البته لازم به ذکر است که دفاتر خدمات قضایی اصل مدارک را رؤیت و پس از اسکن، تصویر آن را برای پیوست نمودن پرونده ارسال نموده و اصل مدارک را عودت می نمایند.
در صورتی که شما با وکیل دادگستری قرارداد منعقد نمائید اصول مدارک را به ایشان ارائه و وکیل پس از مشاهده اصل مدارک کپی آنها را شخصاً برابر اصل نموده و اقدام به ثبت پرونده در سامانه و پیگیری آن می نماید.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
5) برای ثبت پرونده تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای، باید فرم تعیین ارزش منطقه ای ملک نیز تکمیل شود که این فرم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خواهان ارائه می شود که در آن اطلاعاتی از قبیل آدرس، پلاک ثبتی، مساحت، نوع ساخت ملک (نوع سازه آهنی یا بتنی و … خیابان و کوچه ای که ملک در آن واقع شده و …) وجود دارد که توسط خریدار یا وکیل وی تکمیل خواهد شد.
6) هزینه های دادرسی و اوراق قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیکی محاسبه و اخذ خواهد شد.
7) در صورتی که مطابق قرارداد و عرف معمول در جامعه، مبلغی از ثمن معامله (قیمت توافق شده) می باید از جانب خریدار و در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد، دادگاه ممکن است پس از احراز این شرط تنظیم سند را منوط به پرداخت باقی ثمن نماید.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
8) لازم به ذکر است در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک های قولنامه ای الزاماً می باید سلسله ایادی (خریداران قبلی ملک و شخصی که ملک در اداره ثبت به نام وی ثبت شده است) نیز طرف دعوا قرار گیرند و جزء خواندگان باشند و تمام مبایعه نامه های قبلی نیز در اولین جلسه رسیدگی ارائه شود زیرا طرف دعوا یا قاضی رسیدگی کننده مطابق قانون می تواند اصول مبایعه نامه ها را بررسی و حتی در صورت لزوم برای بررسی اصالت آنها از کارشناس جعل یا کارشناس حسابداری و حسابرسی و… مدد خواسته تا نسبت به اصول مبایعه نامه ها اظهارنظر نمایند.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
ثبت دعوا و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه براساس قیمت منطقه ای ملک و اطلاعاتی است که توسط خواهان اعلام می گردد و ارتباط مستقیمی با مساحت ملک، قدمت بنا، شهر و محل وقوع ملک و… دارد.

مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
هیچ شخصی قادر به پیش بینی دقیق مدت زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی نیست. زیرا طول زمان رسیدگی به پرونده ها بستگی به موارد متعددی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
حجم پرونده هایی که در شعبه رسیدگی کننده وجود دارد. طبیعتاً هر چه مقدار پرونده های دادگاه بیشتر باشد روند رسیدگی به پرونده ها طولانی تر خواهد بود.
پیگیری پرونده توسط شخص خواهان یا وکیل دادگستری منجر به تسریع در رسیدگی پرونده خواهد شد.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
استفاده از مواعد قانونی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است نظیر اعتراض به نظریه کارشناسی، اعتراض به رأی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به و…
در مواردی ممکن است خواهان یا خوانده دعوی یکی از راه های قانونی را برای پیش برد هدف خود انتخاب می نماید که باعث طولانی شدن روند پرونده می گردد بر فرض مثال خوانده دعوی با حکم محکومیت مواجه می شود. که طبیعتاً به رای صادره اعتراض خواهد نمود و با ثبت اعتراض و تجدیدنظرخواهی توسط وی، تشریفات قانونی می باید رعایت گردد که این تشریفات مستلزم صرف هزینه برای متقاضی و طولانی شدن پرونده است.

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای را دارد؟

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
دادگاهی که ملک موضوع دعوا و دادخواست در حوزه قضایی آن واقع شده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
چنانچه ملکی در حوزه قضایی شهر تهران واقع شده باشد حتی اگر خریدار یا فروشنده در شهر دیگری اقامت داشته باشند دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای، دادگاه حقوقی تهران خواهد بود.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
ریاست محترم دادگاه حقوقی …………
باسلام؛ احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب …………… مطابق مبایعه نامه شماره …………… مورخ …………… یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …………. واقع در ……………… را از خوانده پرونده خریداری و قسمتی از ثمن قولنامه را نیز پرداخت نموده ام و مطابق بند ………… ماده ………. قرارداد، فروشنده متعهد شده است که در تاریخ …………….. در دفترخانه شماره ……………. اسناد رسمی حاضر و سند ملک را به نام بنده تنظیم نماید ولیکن متأسفانه در تاریخ تعیین شده در دفترخانه حاضر نشده و از اجرای تعهد امتناع می نماید که گواهی صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……. اثبات کننده این مطلب است.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک را دارم. با احترام

نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
در خصوص دعوای آقای …………. به طرفیت ………….. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …….. واقع در ……………… با توجه به وصول پاسخ اداره ثبت مربوطه ملاحظه می گردد خوانده دعوا مالک رسمی و قانونی ملک بوده و مطابق مبایعه نامه شماره …….. مورخ …………. واحد فوق الذکر را در قبال مبلغ …………… به خواهان انتقال داده و متعهد بوده است تا در تاریخ …………. در دفترخانه ………… اسناد رسمی تهران نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نماید ولیکن مطابق گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه از اجرای تعهد خود امتناع نموده است. خوانده دعوا علی رغم ابلاغ در سامانه ثنا و مشاهده اخطار در تاریخ ………… در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز تقدیم نکرده است لذا دعوای خواهان وارد تشخیص و مستند به مواد ………….. قانون مدنی حکم به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف صادر می گردد. رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده دعوا، حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
رئیس شعبه ……….. دادگاه حقوقی …….

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران - هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند - وکیل پایه یک دادگستری پردیس - موسسه حقوقی عدالت کهن اهورامشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
موسسه ی حقوقی عدالت کهن اهورا با توجه به مطالب فوق الذکر، تمام آیتم های لازم برای استخدام یک وکیل خوب را دارا است و مهم ترین ویژگی موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا روی آوردن به تخصص گرایی هر وکیل است که وکلا برای ادامه فعالیت موظفند که صرفا در دو یا سه زمینه تخصصی خود فعالیت داشته باشند تا شما با آسودگی خاطر بتوانید مشکلات حقوقی خود را به وکلای این موسسه بسپارید.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین ، از طریق پنجره واتساپ درج شده در صفحه سوالات خود رامطرح کنید . کارشناسان موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل حقوقی شما را پاسخ دهند .

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس

اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند در تهران – هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند – وکیل پایه یک دادگستری پردیس

 

آدرس

  • شهر: پردیس, تهران, فلکه اول صادقیه
  • استان / کشور: بلوارفردوس شرق, تهران, تهران پردیس, تهران منطقه5, موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا
  • شهرستان: 02144027652, آریاشهر, پردیس, وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران
  • کشور: ایران

نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید

ملک قبلی

اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

ملک بعدی

فروش مال غیر چیست و چه حکمی دارد؟