فاز پنج پردیس مسکن مهر ✅ فروش مسکن مهرفاز5پردیس ✅ بلوک 1p6.06

فاز پنج پردیس مسکن مهر ✅ فروش مسکن مهرفاز5پردیس  بلوک 1p6.06 ✅ طبقه 8 جنوبی ✅ 92 متری ✅ 5 برگی گرفته شده ✅ مدارک تکمیل ✅ توضیحات فاز5 : این مجموعه توسط شرکت انبوه سازان تهران و چندین شرکت سازنده ایرانی درغالب مسکن مهردرحال ساخت می باشد تعدادکل واحدها10هزارواحدو به صورت بلوکهای 11 و 14 … ادامه خواندن فاز پنج پردیس مسکن مهر ✅ فروش مسکن مهرفاز5پردیس ✅ بلوک 1p6.06