• پردیس - فاز 1 - میدان امام خمینی - بلوار ملاصدرا - بلوار ابن سینا - خ نوروز 4 - پشت فروشگاه کوروش - مجتمع تجاری یاس - طبقه 3 واحد 65 و 66
author 76274006 - 76274005 - 76279980 - 76277110 - 76280035 - 76286310 - 76286484 - 76285282 - 76295980

مقايسه آگهی ها

کوروش شریفی

مشاور در ابنیه سازان 37 پردیس

امور مربوط به : خرید و فروش و رهن و اجاره و پیش فروش . اپارتمان و ویلایی و زمین و تجاری و اداری . مسکن مهر: کلید تحویل

تماس با کوروش شریفی

پردیس فاز 2 محله 4 . 107 متری . دوخوابه . مجتمع ستاره . طبقه اول

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 107

آپارتمان, خانه درپردیس

کوروش شریفی

2 ماه قبل

650,000,000تومان650تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 107

آپارتمان, خانه درپردیس

2 ماه قبل

divar pardisدیوارفروشآپارتمان پردیسآپارتمان درپردیسآپارتمان درپردیس سندارباوامآپارتمان دو خوابه پردیسآپارتمان دوخوابه پردیسآپارتمان فاز2پردیساپارتمان پردیس مجتمعاپارتمان درپردیس فاز2 خیابان نخلستاناپارتمان سنددار پردیساپارتمان سنددار پردیس فاز2اپارتمان فازدوپردیساملاک پردیساملاک پردیس مجتمعبنگاه املاک پردیسپردیسپردیس بومهنپردیس فاز2 خیابان نخلستانپردیس فاز2 مجتمعپردیس فاز2نخلستانپردیس فایلپردیس فایل - جستجوی ملک درپردیسخانه پردیس فاز2 خیابان نخلستانخانه درپردیسخانه درپردیس فاز2خانه درپردیس فاز2 خیابان نخلستانخانه درپردیس فازدوخانه سنددار درپردیسخریدوفروش آپارتمان درپردیس مجتمعخریدوفروش خانه پردیسدفتراملاک درپردیسدیوارپردیسشهرپردیس فروش اپارتمانشهرجدیدپردیسفاز 2 پردیسفاز دو پردیسفاز2پردیسفازدوپردیسفازدوپردیس خریدوفروش اپارتمانفروش آپارتمان درپردیسفروش اپارتمان پردیس فاز 2پردیسقیمت اپارتمان پردیس فاز2 خیابان نخلستانمشاوراملاکمشاوراملاک پردیسمشاوراملاک پردیس فاز2مشاورین املاک پردیس فروش آپارتمانمشاورین املاک درپردیس
600,000,000تومان600تومان
divar pardisدیوارفروشآپارتمان پردیسآپارتمان درپردیسآپارتمان درپردیس سندارباوامآپارتمان دو خوابه پردیسآپارتمان دوخوابه پردیسآپارتمان فاز2پردیساپارتمان پردیس مجتمعاپارتمان درپردیس فاز2 خیابان نخلستاناپارتمان سنددار پردیساپارتمان سنددار پردیس فاز2اپارتمان فازدوپردیساملاک پردیساملاک پردیس مجتمعبنگاه املاک پردیسپردیسپردیس بومهنپردیس فاز2 خیابان نخلستانپردیس فاز2 مجتمعپردیس فاز2نخلستانپردیس فایلپردیس فایل - جستجوی ملک درپردیسخانه پردیس فاز2 خیابان نخلستانخانه درپردیسخانه درپردیس فاز2خانه درپردیس فاز2 خیابان نخلستانخانه درپردیس فازدوخانه سنددار درپردیسخریدوفروش آپارتمان درپردیس مجتمعخریدوفروش خانه پردیسدفتراملاک درپردیسدیوارپردیسشهرپردیس فروش اپارتمانشهرجدیدپردیسفاز 2 پردیسفاز دو پردیسفاز2پردیسفازدوپردیسفازدوپردیس خریدوفروش اپارتمانفروش آپارتمان درپردیسفروش اپارتمان پردیس فاز 2پردیسقیمت اپارتمان پردیس فاز2 خیابان نخلستانمشاوراملاکمشاوراملاک پردیسمشاوراملاک پردیس فاز2مشاورین املاک پردیس فروش آپارتمانمشاورین املاک درپردیس

اپارتمان واقع در نخلستان 5 مجتمع مهستان . فاز دو محله یک

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 118

آپارتمان, خانه درپردیس

کوروش شریفی

2 ماه قبل

600,000,000تومان600تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 118

آپارتمان, خانه درپردیس

2 ماه قبل

divar pardisدیوارفروشآپارتمان پردیسآپارتمان درپردیسآپارتمان یک خوابه پردیسآپارتمان یکخوابه پردیساپارتمان پردیس باواماپارتمان پردیس مجتمعاپارتمان یک خوابه پردیس مسکن مهراملاک پردیساملاک پردیس مجتمعبنگاه املاک پردیسپردیسپردیس فاز3 اپارتمان درمجتمعپردیس فایلپردیس فایل - جستجوی ملک درپردیسپردیس مجتمع پردیسانخانه درپردیسخانه وام داردرپردیسدفتراملاک درپردیسدیوارپردیسشهرجدیدپردیسفاز3 پردیس مجتمع های شرکت سرمایه گذاریفاز3پردیسفازسه پردیسفازسه پردیس محله پردیسانفازسه مجتمع گلستانفروش آپارتمان پردیس مسکن مهریکخوابهفروش آپارتمان درپردیسقیمت ملک درپردیسمسکن مهرمسکن مهرپردیسمسکن مهرپردیس فاز 3مسکن مهرپردیس فاز3مسکن مهرپردیس فازسهمسکن مهرفاز3 پردیسمسکن مهرفاز3پردیسمشاوراملاکمشاوراملاک پردیسمشاوراملاک درفاز3پردیسمشاورین املاک پردیس درفاز3مشاورین املاک پردیس واحدکلیدتحویلمشاورین املاک درپردیسمهرپردیس فازسه
337,000,000تومان337تومان
divar pardisدیوارفروشآپارتمان پردیسآپارتمان درپردیسآپارتمان یک خوابه پردیسآپارتمان یکخوابه پردیساپارتمان پردیس باواماپارتمان پردیس مجتمعاپارتمان یک خوابه پردیس مسکن مهراملاک پردیساملاک پردیس مجتمعبنگاه املاک پردیسپردیسپردیس فاز3 اپارتمان درمجتمعپردیس فایلپردیس فایل - جستجوی ملک درپردیسپردیس مجتمع پردیسانخانه درپردیسخانه وام داردرپردیسدفتراملاک درپردیسدیوارپردیسشهرجدیدپردیسفاز3 پردیس مجتمع های شرکت سرمایه گذاریفاز3پردیسفازسه پردیسفازسه پردیس محله پردیسانفازسه مجتمع گلستانفروش آپارتمان پردیس مسکن مهریکخوابهفروش آپارتمان درپردیسقیمت ملک درپردیسمسکن مهرمسکن مهرپردیسمسکن مهرپردیس فاز 3مسکن مهرپردیس فاز3مسکن مهرپردیس فازسهمسکن مهرفاز3 پردیسمسکن مهرفاز3پردیسمشاوراملاکمشاوراملاک پردیسمشاوراملاک درفاز3پردیسمشاورین املاک پردیس درفاز3مشاورین املاک پردیس واحدکلیدتحویلمشاورین املاک درپردیسمهرپردیس فازسه

واحد 64 متری . یک خوابه . فاز 3 پردیس مجتمع گلستان

اتاق خواب: 1حمام: 1: 64

آپارتمان, اپارتمان مسکن مهرپردیس

کوروش شریفی

2 ماه قبل

337,000,000تومان337تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1: 64

آپارتمان, اپارتمان مسکن مهرپردیس

2 ماه قبل

2 ماه قبل

فاز دو . محله دو . خیابان دشتستان . 151 متری . 3 خوابه

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1: 151

آپارتمان, خانه درپردیس

کوروش شریفی

2 ماه قبل

1,050,000,000تومان1,050تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1: 151

آپارتمان, خانه درپردیس

2 ماه قبل

2 ماه قبل

2 ماه قبل