آبنمای پشت بام

آبنما در پشت بام – اشخاصی که شاغل هستند بسیار فرصت کمتری برای تفریح و طبیعت گردی دارند و به خاطر مشغلۀ بالای، معمولا در جستجوی محیطی آرام و پرطراوت هستند.