• کلینیک ساختمان پردیس جامع ترین مرجع اینترنتی خدمات طراحی ، مهندسی ، فروش ملزومات ، اجرا و پیمانکاری از زمان خرید زمین و دریافت جوازساخت تا اتمام عملیات اجرائی ساختمان و رپورتاژآگهی
author دفترمرکزی:76274005-021واتساپ و تلفن همراه:09101797990

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

اکیپ اجرای آرموتوربندی سازه های بتنی و اسکلت بتنی ساختمان

اولین کلینیک اینترنتی ساختمان پردیس

– مبتکرروش های نوین Net Work Market درزمینه صنعت ساختمان

– شرکت عمران ابنیه سازان پردیس بافعالیت12ساله درصنعت ساختمان

– مدیریت پیمان و قبول پیمانکاری و ساخت و سازمسکونی و تجاری ، مشارکت درساخت

– ساخت مجتمع های مسکونی و واگذاری درغالب قراردادهای مشارکت مدنی و سرمایه گذاری و سندمالکیت

مجری سقف کشسان درپردیس - طراحی و اجرای سقف کشسان درپردیس - سقف کشسان درپردیس - اجرای سقف کشسان درپردیس - طراحی و اجرای سقف کشسان پردیس

09101797990 – 76274005


توضیحات:

میلگرد سنجاقی چیست؟ کاربرد و مقررات آیین نامه‌ای قلاب دوخت

با توسعه ساختمان‌های بتنی برخورداری از روش‌های کاربردی همانند استفاده از میلگرد سنجاقی در ستون جهت افزایش مقاومت سازه از اهمیت بالایی برخوردار گشته است. این میلگرد که در دسته آرماتورهای عرضی قرار می‌گیرد با نام‌های آرماتور سنجاقی، سنجاقکی، قلاب دوخت و آرماتور دوخت ستون نیز شناخته می‌شود.

امروزه کاربرد این میلگرد در سازه‌های بتنی ضروری است، زیرا تأثیر مستقیم در نحوه عملکرد و تغییر شکل ستون تحت بارهای جانبی دارد. حال که لزوم به کار بردن از قلاب سنجاقی پی بردیم، در این مقاله به تفصیل درباره این میلگرد به ظاهر کوچک ولی با نقشی بزرگ در عملکرد سازه می‌پردازیم

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

میلگرد سنجاقی چیست؟

میلگرد سنجاقی چیست؟
میلگرد سنجاقی (منبع: سازمان نظام مهندسی استان کردستان)

این میلگرد جهت مقاومت در برابر نیروی برشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل ظاهری آرماتور سنجاقی شامل یک میلگرد طولی با دو انتهای خم با زاویه متفاوت است. این خم انتهایی خود به تنهایی در دو نوع متفاوت اجرا می‌شود:

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

  • خم دو طرف ۹۰ درجه: دو خم استاندارد ۹۰ درجه در دو انتهای میلگرد ایجاد می‌شود که براساس مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان، این خم به میزان ۱۲ برابر قطر میلگرد اجرا می‌گردد.
  • خم یک طرف ۹۰ درجه و یک طرف ۱۳۵: یک خم استاندارد ۹۰ درجه در یک سمت و یک خم استاندارد ۱۳۵ درجه به شکل چنگک در سمت دیگر است.

به‌طورمعمول از آرماتورهایی با سایز ۸ و ۱۰ و از نوع AII برای ساخت این میلگرد‌ها استفاده می‌شود. همچنین تعداد و فاصله هر یک از این میلگردها باید برحسب نقشه‌های محاسباتی سازه تعیین شوند.

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

کاربرد آرماتور سنجاقی

کاربرد آرماتور سنجاقی

کاربرد اصلی میلگرد سنجاقی در ستون‌ها است و نحوه قرارگیری آنها در ستون به صورت دوبل و عمود بر هم است. این میلگرد باید میلگردهای طولی ستون را همپوشانی کند. تعداد آرماتور سنجاقی در هر ضلع بسته به فاصله آزاد میلگردهای طولی تعیین می‌شود.

حتی ممکن است در یک ضلع ۳ تا ۴ میلگرد دوخت در امتداد یکدیگر قرار گیرند. از قلاب سنجاقی برای دیوارهای برشی نیز استفاده می‌شود. ناگفته نماند، آرماتور سنجاقی باید توسط سیم مفتول به خاموت یا میلگرد طولی بسته شود.

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

مقررات آیین‌ نامه‌ای استفاده از میلگرد سنجاقی

مقررات آیین‌ نامه‌ای میلگرد سنجاقی

در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در مورد شرایط آیین نامه‌ای استفاده از آرماتور سنجاقی مواردی درج شده است که به شرح زیر است:

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

  • میلگردی که در یک انتها دارای قلابی با زاویه خم حداقل ۱۳۵ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۶ برابر قطر میلگرد یا ۷۵ میلی‌متر و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل۹۰ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۸ برابر قطر میلگرد باشد.
  • چنانچه فاصله آزاد آرماتورها بیش از ۱۵ سانتی‌متر باشد و یا تعداد آرماتورهای بین خاموت‌ها بیش از ۳ عدد باشد، لازم است آرماتورها با خاموت و یا سنجاق نگهداری شوند.
  • در ساختمان‌های با بیش از ۵ سقف طبق بند ۹-۲۲-۴-۱ در مقررات ملی برای کل ستون‌ها با هر تعداد آرماتور الزامی است.
  • این قلاب‌ها باید میلگردهای طولی واقع در محیط مقطع عضو را در برگیرند. محل خم ۹۰ درجه قلاب‌ها باید به صورت یک در میان، در مقاطع متوالی در طول عضو، عوض شود.
  • هر دو انتهای میلگردهای دوخت باید در برگیرنده یک میلگرد طولی باشد و محل خم ۹۰ درجه آن باید در امتداد میلگرد طولی یک در میان عوض شود.
  • در هر مقطع عضو فاصله میلگرد دوخت یا ساق‌های تنگ‌ها از یکدیگر در جهت عمود بر محور طولی عضو، نباید بیشتر از ۳۵۰ میلی‌متر باشد.

نکته مهم: هنگامی که در مقطع ستون‌ها تعداد میلگرد‌های طولی بیش از ۱۲ عدد باشد، عموماً بستن میلگردهای سنجاقی به صورت یک در میان باعث ایجاد مشکل در ویبره زدن در زمان بتن ریزی می‌شود. بر طبق آیین‌نامه می‌توان به جای استفاده از میلگرد سنجاقی، از خاموت‌های بسته لوزی شکل استفاده کرد. در هر خاموت لوزی شکل فقط یک میلگرد طولی به صورت آزاد قرار می‌گیرد.

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

کلام آخر

امروزه به قدری فناوری اجرای ساختمان‌های بتنی به قدری افزایش یافته است که می‌توان با در نظر گرفتن همه جوانب احتیاطی و مقرراتی از خطرات اجتناب کرد. از این رو، استفاده از میلگرد سنجاقی در دل ستون‌ها برای افزایش مقاومت برشی ضروری است.

احتیاط‌های لازم نخست بر وظایف مهندس ناظر پروژه استوار می‌باشد، او باید تعداد، قطر، خم و نحوه بسته شدن این میلگردها را مورد بررسی قرار دهد. سپس ضرورت وجود کارفرمایان دلسوز و تابع قوانین، مورد دیگری است باید در بدنه ساخت و ساز کشور نهادینه شود. عدم رعایت آیین نامه‌ها و به اصطلاح «کم گذاشتن» زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

 

اولین کلینیک اینترنتی ساختمان پردیس

این سایت باهدف جمع آوری اطلاعات مفیددرحوزه صنعت ساختمان و معرفی صنعتگران و فعالانی که دراین حوزه فعال هستند راه اندازی شده است

بدینوسیله ازکلیه همکاران دراین ضمینه دعوت به عمل می آید درخصوص همکاری متقابل و معرفی فعالیت خوددرخصوص صنعت ساختمان درپردیس باثبت آگهی خوددراین سایت مارایاری فرمایید.

[contact-form-7 id=”11633″ title=”ثبت آگهی درکلینیک ساختمان پردیس_copy”]

درباره بخشی ازفعالیت های کلینیک ساختمان پردیس بیشتربدانید…

مراحل ساخت اسکلت فلزی ساختمان

پیمانکارفوندانسیون اسکلت فلزی درپردیسپیمانکار سقف سبک ساختمانپیمانکاراسکلت ساختمان ضدزلزله

ثبت آگهی فعالان صنعت ساختمان درپردیساجرای سازه های cft درپردیسپیمانکارسازه بتنی ساختمان درپردیس

اجرای سازه های بتنی درپردیسپیمانکاراسکلت ساختمان درپردیسپیمانکاراسکلت فلزی پیچ و مهره ای درپردیس

پیمانکارآرموتوربندی درپردیساستعلام قیمت روز آهن آلات درپردیسپیمانکاردال بتنی درپردیسقالب بندی فوندانسیون

شرکت مهندسی ساختمان درپردیس… فروش سیستم سرمایش فضای بازپیمانکاری ساختمان درپردیس

شوتینگ زباله ساختمانفروش سیستم های وی آر افتهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی درپردیس.

پکیج زمینی ایران رادیاتوردرپردیسفروش سیستم گرمایش تابشی گرماسان درپردیسسیستم گرمایش ازکف ساختمان

پیمانکارتاسیسات گرمایشی درپردیس

پیمانکار آرموتوربندی ساختمان – پیمانکاری آرموتوربندی سازه بتنی درپردیس – آرموتوربند در پردیس – آرموتوربندی فوندانسیون درپردیس – آموتوربند اسکلت بتنی ساختمان

img

مدیریت

پست‌های مرتبط

تاثیر طراحی آبنما در کاهش درجه حرارت محیط و فضای خانه:

طراحی آبنما - نقش آبنماها در افزایش رطوبت - انواع آبنما -  آبگون دیزاین - تاثیر طراحی آبنما در کاهش درجه حرارت محیط و فضای خانه:

ادامه مطلب
توسط مدیریت

ایزوگام رامدو

ایزوگام رامدو درپردیس  - شرکت تولیدی عایق های رطوبتی رامدو - شركت برزین سازه آروین دژ - شرکت تولیدی عایق های رطوبتی رامدو قزوین

ادامه مطلب
توسط مدیریت

عایق کاری ساختمان

عایق کاری ساختمان پردیس - ایزوگام برای عایق کاری ساختمان - ایزوگام رامدو استاندارد - عایق ساختمان رامدو - شرکت تولیدی عایق های رطوبتی رامدو قزوین - تولید کننده ایزوگام رامد در قزوین(تاکستان) -  فروش بصورت آنلاین درشمال و شمال شرق تهران و شهرستان پردیس از طریق کلینیک ساختمان پردیس

ادامه مطلب
توسط مدیریت

پیوستن به گفتگو