• کلینیک ساختمان پردیس پلتفرم تخصصی رپورتاژآگهی تولیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان ایران
author 60 - 09101797990

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 

به طور کلی می توان موارد زیر را در مورد دعاوی ملکی حقوقی و ثبتی نام برد:

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 

الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک مربوطه
دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چندگانه می‌باشند
دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تأیید رسیده است
ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد
دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند
تعدیل ( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه
دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند
دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 
سایر دعاوی ملکی حقوقی

همچنبن دعاوی ثبتی نیز شامل دعاوی حقوقی ملکی می شوند که عبارتند از:

ابطال شدن سند رسمی ‌به دلایل گوناگون
دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمیسیون‌های گوناگون ثبتی
ابطال شدن نظریه ای که هیئت حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است
افراز ملک
اجرای ثبت
توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 
دعاوی ملکی به دعاوی که پیرامون املاک و مسکن شکل می گیرند اشاره دارد. دعاوی ملکی شامل دعاوی حقوقی و ثبتی و دعاوی کیفری می شوند. همه ساله پرونده های زیادی در خصوص دعاوی ملکی شکل می گیرد که بخشی از آنها دعاوی ملکی حقوقی و ثبتی و بخشی دعاوی ملکی کیفری را شامل می شوند. یکی از مسائلی که سبب دعاوی حقوقی ملکی می شود ناآگاهی و عدم شناخت نسبت به قوانین این حوزه است که می تواند باعث مشکلات بسیار و از بین رفتن سرمایه و دارایی افراد شود. دیگر مشکل رایج در این حوزه دعاوی ملکی کیفری است که افرادی سودجو و کلاهبردار می توانند با پیشنهادهای فریبنده و استفاده از عدم آگاهی افراد دست به اقدامات مجرمانه زنند. با توجه به اینکه ملک و مسکن از اهمیت بالایی در کشورمان خصوصاً با توجه به شرایط فعلی اقتصادی برخوردار است و با توجه به تخصصی بودن موارد حقوقی آن برخی افراد پس از پیش آمدن مشکل نمی توانند به نتیجه ای مناسب برسند. حل درست این دعاوی می تواند برای افراد و خانواده ها دارای ارزش فراوانی باشد. همچنین لازم است تا با شناخت نسبت به مسائل حقوقی درباره ملک و مسکن خطر پیش آمدن مشکلاتی در این زمینه را به حداقل برسانیم. سودجویان و کلاهبرداران می توانند با توجه به عدم آگاهی لازم در این زمینه وارد شده و خسارت زیادی را به صاحبان املاک و یا خریداران ملک وارد کنند. مشاورین موسسه حقوقی ثمین عدالت می توانند پیش آمدن مشکلات در این زمینه را به حداقل برسانند. برای آشنایی با انواع دعاوی ملکی و وکیل دعاوی ملکی با ما همراه باشید.

ملک از نگاه حقوق

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 
اموال غیرمنقول در اصطلاح حقوقی به اموالی گفته شده است که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشند. در این تعریف لازم است تا یادآور شویم که زمین و معدن و اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیرمنقول می‌گویند. تمام دارایی های غیرمنقول، در ردیف املاک قرار می گیرند. ملک انواعی دارد که مهم ترین آنها ملک مشاعی و ملک مفروز می باشد. ملک مشاعی به ملکی گفته می شود که دو نفر یا بیشتر، در تمامی اجزای آن، به نسبت سهم خود دارای ملکیت می باشند و به اصطلاح دارای چندین مالک است و ملک مفروز، ملکی است که در مالکیت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد. ممکن است مالکیت یک شخص در ملک خود هم به نحو مشاع و هم به نحوه مفروز باشد. این حالت مواردی همچون مالکیت آپارتمان، که قسمت اختصاصی در مالکیت اختصاصی و مفروز و قسمت مشاعی مانند راه پله ها و حیاط، در مالکیت مشاعی، قرار دارد را شامل می شود.

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / 

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / دعاوی ملکی

اسنوبل : یکی به جای تو…

 

مشاوره حقوقی ملک تهران / الزام به فک رهن / الزام تنظیم سند / دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار / توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار