• کلینیک ساختمان پردیس پلتفرم تخصصی رپورتاژآگهی تولیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان ایران
author 60 - 09101797990

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتنانواع افزودنی های بتن

روان کننده ها، فوق روان کننده ها، کندگیر کننده ها، تندگیر کننده ها، چسب بتن، ضد یخ بتن، حباب ساز هوا، آب بندها، افزودنی های معدنی، روغن قالب بتن، آب بند سطوح و… اشاره کرد.

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن

Concrete Admixtures
MTOBUID D20 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOBUILD D10 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOCRETE N540فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOCRETE D130 فوق روان کننده بتن
MTOBUILD D10-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-R فوق روان کننده با خاصیت زود سخت کنندگی
MTOBUILD D10-H روان کننده ممتاز خود ویبره
MTOCRETE N540-H روان کننده و کاهنده آب، مناسب برای بتن ریزی های حجیم
MTOCRETE N540-T روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE D130-H روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-J روان کننده و کاهنده آب قوی با خاصیت دیرگیری
پMTOCRETE N540-F روان کننده و کاهنده آب، مناسب بتن ریزی های حجیم
MTOSEAL/L افزودنی آب بند کننده بتن (واترپروف)
MTOAIR220 هوازای بتن
MTOTOP900 افزودنی زود سخت کننده
MTOPROOF P92 بازدارنده خوردگی میلگرد و فلز
MTOANTIFREEZE ضد یخ بدون کلراید، مخصوص بتن ریزی در هوای سرد

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن

مواد افزودنی بتن

– ماده ای است به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه ها و آب که بصورت گرد یا مایع، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن، کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به بتن افزوده می شود.
– اشتباه در مورد مقدار مواد افزودنی بتن افزودنی می تواند عواقب سوء در بتن تازه و یا سخت شده ایجاد نماید.
– مواد افزودنی به دو گروه شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند.
– مواد مضاف

تعریف مواد افزودنی بتن

ماده ای است که برای کسب خواصی ویژه یا به منظور کمک به امر تولید، با سیمان پرتلند و یا کلینکر آن در حین تولید در کارخانه آسیاب می شود. در صورتی که مواد افزودنی به مقدار کم در زمان اختلاط بتن با مصالح و اجزاء متشکله آن مخلوط می گردد. موادی همچون میکروسیلیس را که برای اصلاح خواص بتن در کارگاه هنگام اختلاط به مواد متشکل بتن اضافه می شود را افزونه می نامند. مقدار این مواد در تعیین نسبت های اختلاط به حساب می آیند.

خواص مواد افزودنی بتن

تسریع در روند کسب مقاومت اولیه
کنترل واکنش های قلیایی های سیمان با سنگدانه ها
طولانی کردن زمان گیرش
افزایش کارائی بدون نسبت آب به سیمان
تهیه بتن پر مقاومت، بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن مکرر
خواصی که بدون استفاده از مواد افزودنی به بتن می توان بدست آورد
کارائی
مقاومت
قابلیت پرداخت
پایایی و توان آب بندی
می توان با انتخاب مصالح مناسب و نسبت های مطلوب اختلاط و رعایت اقتصادی بودن آن بدون مواد افزودنی بدست آورد.

افزودنی های شیمیایی به مواد افزودنی بتن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
مواد افزودنی حباب ساز
مواد افزودنی کاهنده آب (روان کننده ها و فوق روان کننده ها)
مواد افزودنی کندگیر کننده
افزودنی تسریع کننده بتن
تسریع کننده های بتن
تسریع کننده های بتن پاشیده
مواد خمیری کننده و روان کننده

مواد افزودنی حباب ساز
– این مواد در بتن حباب بسیار ریز غیر مرتبط هوا ایجاد می کنند. (قطر حباب ها کمتر از 05/0 میلیمتر)
– این حباب ها پایایی بتن را در برابر رطوبت و یخ زدن ها و آب شدن های مکرر و مواد شیمیایی یخ زا بهبود می بخشند.
– کارایی بتن تازه و نفوذ ناپذیری بتن سخت شده به میزان قابل توجهی بیشتر می شود.

افزایش مقاومت بتن در برابر پوسته شدن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
بهبود کارائی و کاهش جداشدگی دانه ها و آب انداختن بتن تازه
بهبود مقاومت بتن در برابر سولفات ها (نسبت آب به سیمان کم، مقدار کافی سیمان مناسب، افزودنی حباب هوا) بهترین مقاومت را در برابر حمله آب های سولفات دار را دارند.

مواد افزودنی کاهنده آب (روان کننده ها و فوق روان کننده ها)

این مواد به منظور تقلیل مقدار آب مصرفی در شرایط یکسان روانی بتن، یا افزایش روانی بتن در شرایط یکسان میزان آب مصرفی بکار می رود.

– کاهش مقدار آب اختلاط به ازای کارایی ثابت بتن و ملات
– کاهنده های معمولی حداقل 5% و کاهنده های قوی حداقل 12% آب اختلاط بتن را کاهش می دهند.
– معمولا ایجاد حباب هوا در بتن می کنند.(حداکثر حباب هوای مجاز قابل قبول 7% بتن حباب دار و 3% بتن معمولی)
– چنانچه افزودنی به منظور کاهش نسبت آب به سیمان در بتن با اسلامپ ثابت مصرف شوند، موجب افزایش مقاومت فشاری، کاهش جمع شدگی و کاهش نسبی نفوذ پذیری بتن می شوند.

مواد افزودنی کندگیر کننده

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
این مواد به منظور تاخیر انداختن گیرش بتن بکار می رود
هنگامی که دمای بتن تازه بیش از oc 30 باشد
جبران اثر تسریع کنندگی گرمای هوا بر گیرش بتن
تعویق گیرش اولیه بتن یا دوغاب سیمان در شرایط مشکل و دشواربتن ریزی
حمل بتن در مسافت های طولانی
استفاده از این مواد می تواند روند گیرش بتن را حداقل 5/1 و حداکثر سه ساعت به تاخیر بیندازد

انواع کندگیر کننده های بتن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
کندگیر کننده های معمولی که خاصیت کاهندگی آب ندارند
کندگیر کننده های کاهنده آب با حداقل 5% کاهش آب
کندگیر کننده های قوی آب با حداقل 12% کاهش آب
به طور کلی کندگیر کننده های ردیف اول با کاهش مقاومت فشاری و خمشی بتن به میزان 10% نسبت به بتن شاهد در سنین 1 روز تا یک سال را دارد
کندگیر کننده های ردیف 2 و 3 ممکن است افزایش مقاومت تا میزان 10% را نسبت به بتن شاهد داشته باشد

مواد افزودنی تسریع کننده

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
ماده افزودنی تسریع کننده به منظور تسریع در گیرش بتن:

تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کمتر
موارد مصرف آن با رعایت ضوابط بتن ریزی درهوای سرد می باشد
زمان حفاظت موقت را حداقل یک و حداکثر 5/3 ساعت کاهش می دهد
مقاومت سه روزه حداقل 25% بیشتر از بتن شاهد
مصرف مواد تسریع کننده غالبا باعث افزایش جمع شدگی خشک شدن، جمع شدگی حرارتی و نیز افزایش ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری می شود

مواد خمیری کننده و روان ساز

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
گاهی بتن تازه به دلیل برخی مشخصات سنگدانه ها از جمله شکل و دانه بندی نامناسب یا اختلاط نادرست کارائی لازم را ندارند:

این مواد به منظور بهبود کار آیی بتن تازه و بهبود مخلوط های خشن
بتن ریزی اعضای با تراکم زیاد آرماتور
بتن ریزی با پمپ یا قیف و لوله
پرداخت بتن با ماله آهنی
در اغلب موارد با افزایش عیار سیمان یا مقدار ریزدانه یا اصلاح دانه بندی و نسبت های اختلاط می توان بدون استفاده از این مواد کارائی مطلوب را بدست آورد. بهترین ماده روان کننده حباب هوا است. حباب های ریز و بسته هوا مانند ساچمه عمل می کنند و به ویژه در بهبود کارائی مخلوط های خشن کم سیمان موثرند.

افزودنی های معدنی بتن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
– موادی به شکل ذرات بسیار ریز معدنی که موجب بهبود برخی از خواص و یا تامین خواص ویژه ای در بتن می شوند.
– کارائی و انسجام بتن تازه، مقاومت و نفوذ پذیری بتن سخت شده و تغییر رنگ بتن از جمله خواص مواد معدنی می باشد.

انواع افزودنی های معدنی
1- افزودنی های معدنی خنثی و رنگدانه ها
– این مواد معمولا موجب افزایش مقاومت بتن نمی شوند
– موجب بهبود کارایی و چسبندگی بتن های می شوند که کمبود ریزدانه دارند
– به عنوان سنگدانه در بتن مصرف می شوند
– رنگدانه ها برای تولید بتن رنگی شامل ترکیبات معدنی

2- پوزولانها
عبارتند از مواد سیلیسی یا سیلیسی آلومینی که خود به تنهایی ارزش چسبانندگی نداشته یا کم است. اما به شکل ذرات بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی واکنش شیمیایی با آهک آزاد شده از هیدراتاسیون سیمان در دمای معمولی ترکیباتی با خاصیت سیمانی به وجود می آورند. این مواد به منظور کاهش آهنگ بروز آبگیری سیمان و از بین بردن قابلیت انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها بکار می روند

موارد مصرف پوزولانها

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
– کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرایند آبگیری سیمان
– کاهش میزان سیمان
– بهبود کارایی بتن
– افزایش مقاومت بتن
– افزایش پایای بتن از طریق کاهش نفوذ پذیری
عملکرد پوزولانها برای هریک از خواص فوق باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرد

انواع پوزولانها

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
پوزولانهای طبیعی خام و یا تکلیس شده که به طور عمده شامل خاکسترهای آتشفشانی است.
پوزولانهای صنعتی که به طور عمده شامل خاکستر بادی (محصول فرعی نیروگاه های با سوخت ذغال سنگ) دوده سیلیسی یا میکروسیلیس (محصول فرعی کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید فلز سیلیسیم و آلیاژ فروسیلیس
میکرو سیلیس (دوده سیلیسی)
محصول فرعی کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید فلز سیلیسیم و آلیاژ های سیلیسیم به ویژه فروسیلیس می باشد
ذرات بسیار ریز و غیر بلوری 1/0 تا 2/0 میکرون و یک ماده به شدت فعال پوزولانی است.
در تهیه بتن با مقاومت زیاد
افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذ پذیری
جایگزینی با سیمان به شرط وجود توجیه اقتصادی

خواص میکروسیلیس

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن
– مقاومت زیاد، نفوذپذیری کم، مقاومت زیاد در برابر عوامل شیمیایی (با مصرف 25% وزنی سیمان)
– بتن تازه از چسبندگی بیشتر و گرایش کمتر به جداشدگی و نیز کاهش آب انداختن و افزایش قابلیت پمپ شدن (با مصرف 10% وزنی سیمان)
– بروز ترک های ناشی از نشست خمیری و خشک شدن سطح را تشدید می کند. (مراقبت و عمل آوری بلافاصله بعد از بتن ریزی لازم است)
– بروز پدیده واکنش قلیایی را تا حد نزدیک به صفر کاهش می دهد.
– مقاومت بتن را در مقابل تهاجم یون های سولفات افزایش می دهد.
– کاهش نفوذپذیری بتن به میزان حداکثر 20 برابر نسبت به بتن معمولی
– در تهیه بتن با میکروسیلیس استفاده از یک کاهنده قوی آب لازم و ضروری می باشد.

3- افزودنی های شبه سیمانی
این مواد خاصیت پنهان هیدرولیکی دارند و وقتی که بنحوه مناسبی فعال می شوند خواص سیمانی پیدا می کنند.
متداول ترین آنها روباره آهن گدازی محصول فرعی کارخانه ذوب آهن می باشد.
تاثیرات افزودنی های شبه سیمان بر روی بتن تازه و سخت شده
افزایش کارایی
تاخیر زمان گیرش
تقلیل آب انداختگی بتن تازه
کاهش سرعت آبگیری و دمای حاصل از آن
مقاومت کم در سنین پائین و مقاومت بیشتر در سنین بالا نسبت به نمونه شاهد
کاهش نفوذپذیری
کاهش واکنش قلیایی سنگدانه ها (مصرف 40 تا 60 % وزنی سیمان)
افزایش مقاومت در مقابل سولفات ها ( مصرف 50% وزنی سیمان)
کاهش خوردگی میلگردها در اثر نفوذ یون کلر به بتن

بتن و افزودنیها / بتن تهران / محصولات شیمیایی ساختمان / افزودنیهای بتن

بتن آماده پردیس

 

اسنوبل: یکی به جای تو….